Folkräkningen 2002 gick till på samma sätt som folkräkningen 2011

OM FOLKRÄKNINGEN 2002.

Över hundratusen uppräknare var involverade att knacka dörr, inramade i nästan 100 000 folkräknings sektorer.

För första gången gjordes en särskild mycket noggrann räkning för barnhemsbarn och främmande personer.
(anledningen är för att underlätta kommande reformer inom det systemet)

a_fost_demarat_recensamantul_general_agricol astazi_a_inceput_recensamantul

MER:

intervjuade kommer att få svara ett tjockt frågeformulär, innehåller inte mindre än 47 frågor, 20 av dem riktade uppgifter om huset (byggår, material för konstruktion av ytterväggar av byggnaden, ägande, etc.) och andra 27, de uppgifter om personer i varje hushåll (och specialitet ockupation, arbete, sysselsättning, läroanstalt kandidat, tidigare bosättnings, aktuellt år sin bostad etc). I vissa fall, är innebörden av frågeformuläret mycket bred. Till exempel, personen “ockuperade” anses och en som har gett en timmes avlönat
arbete i en vecka.

Citat:
“Vi rekommenderar människor saknas hemifrån vid denna tid för att informera andra familjemedlemmar om personlig information, så att den kan registreras med folkräkningen” ville man klargöra, (För att få större materiell om befolkningen)

Från de distriktsaktiviteter kommer sedan att granskas av 2577 personer och för att undvika obehagliga överraskningar, kan verkliga granskare identifieras genom tre olika delar: karta blå med inskriptionen
“Folkräkning 2002”.
Således, om antalet och distribution inom territoriet för granskare med kontrolluppgifter, beslöt centralkommittén att deras antal kompletteras i alla län, i proportion, i förhållande till det totala antalet
användare.

Citat:
“När det gäller vår länets befolkning, vi vill försäkra lagra all data som begärs av granskarna. Människor som vägrar att ge granskare data kommer att bestraffas med böter på mellan 2 och 10 miljoner lei.”
De kommer att straffas, även avslöja en granskare som granskade de uppgifter som lämnats, de böter på mellan 5 och 15 miljoner lei förklarade Florica. För denna folkräkning spenderades 850 miljarder lei och trycktes nästan nio miljoner blanketter, som tog 450 ton papper. Personer som valts att sätta i folkräkningen arbetet kommer att få mellan 200.000 och 250.000 lei per dag, pengar som inte omfattas av skatten på inkomst. Centralkommittén beslutade att hela perioden av Census, 18-27 mars, 2002, för att mötas i en operativ sätt att lösa alla aktuella frågor som rör en väl fungerande av aktierna i en viss nationell och lokalt intresse. De slutliga resultaten av folkräkningen kommer att kommuniceras i mars nästa år.

RESULTAT.

En siffra under våren 2003 (senvår) blev känd: 21 733 556  (sade den). Varav: 2 744 919 i nordvästra delen. Men senare kom efter den fulla granskningen siffran 21.698.181 vilket “krockade” med siffran 21 733 556 och konkurrerade ambitioner uppstod. Ytterligare granskningar följde därför och 21 680 974 invånare hade Rumänien den 18 Mars år 2002. (finalresultat släppt: 2004)

Advertisements
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Hur många emigrerar från Rumänien ?

Mellan folkräkningarna 2002 och 2011 minskade Rumäniens befolkning med 1,559,333 personer vilket är statistiskt säkerställt.

En årlig minskning (12 månader) är 162,713 människor (decimal: 162713,0086956522).

Jag ska räkna ut antalet emigranter per år mellan 2002-2012!

År 2002 dog 269666 och antalet Levande födda var 210529. En naturlig minskning med 59137 människor men den totala minskningen var i snitt 162,713.
Vilket betyder att 103 576 emigrerade 2002 för att ge en total minskning på 162,713.

År 2003 dog 266575 och antalet Levande födda var 212459. En naturlig minskning med 54116 människor men den totala minskningen var i snitt 162,713.
Vilket betyder att 108 597 emigrerade 2003 för att ge en total minskning på 162,713.

År 2004 dog 258890 och antalet Levande födda var 216261. En naturlig minskning med 42629 människor men den totala minskningen var i snitt 162,713.
Vilket betyder att 120 084 emigrerade 2004 för att ge en total minskning på 162,713.

År 2005 dog 262101 och antalet Levande födda var 221020. En naturlig minskning med 41081 människor men den totala minskningen var i snitt 162,713.
Vilket betyder att 121 632 emigrerade 2005 för att ge en total minskning på 162,713.

År 2006 dog 258094 och antalet Levande födda var 219483. En naturlig minskning med 38611 människor men den totala minskningen var i snitt 162,713.
Vilket betyder att 124 102 emigrerade 2006 för att ge en total minskning på 162,713.

År 2007 dog 252097 och antalet Levande födda var 213625. En naturlig minskning med 38472 människor men den totala minskningen var i snitt 162,713.
Vilket betyder att 124 241 emigrerade 2007 för att ge en total minskning på 162,713.

År 2008 dog 253177 och antalet Levande födda var 222749. En naturlig minskning med 30428 människor men den totala minskningen var i snitt 162,713.
Vilket betyder att 132 285 emigrerade 2008 för att ge en total minskning på 162,713.

År 2009 dog 257083 och antalet Levande födda var 222925. En naturlig minskning med 34158 människor men den totala minskningen var i snitt 162,713.
Vilket betyder att 128 555 emigrerade 2009 för att ge en total minskning på 162,713.

År 2010 dog 259747 och antalet Levande födda var 211922. En naturlig minskning med 47825 människor men den totala minskningen var i snitt 162,713.
Vilket betyder att 114 888 emigrerade 2010 för att ge en total minskning på 162,713.

År 2011 dog 251370 och antalet Levande födda var 196373. En naturlig minskning med 54997 människor men den totala minskningen var i snitt 162,713.
Vilket betyder att 107 716 emigrerade 2011 för att ge en total minskning på 162,713.

År 2012 dog 255458 och antalet Levande födda var 198770. En naturlig minskning med 56688 människor men den totala minskningen var i snitt 162,713.
Vilket betyder att 106 025 emigrerade 2012 för att ge en total minskning på 162,713.

År 2013 – En naturlig minskning med 56493 människor men den totala minskningen var i snitt 162,713.
Vilket betyder att 106 220 emigrerade 2013 för att ge en total minskning på 162,713.

=======================================================================================================

SLUTSATSER:

Antalet emigranter mellan folkräkningarna 2002 och 2011 var: 1 185 676.

Antalet emigranter I snitt per år (2002-2011): 131 741

Mellan folkräkningarna 2002 och 2011 minskade Rumäniens befolkning med 1,559,333 personer av vilka 1 185 676 emigrerade (76,03 %).

Enligt INS ordförande Tudorel Andrei stod emigrationen för knappt 77 % av minskningen. http://www.rri.ro/en_gb/the_results_of_the_latest_census_in_romania-4106

Vilket betyder att mina beräkningar stämmer!

FLER BERÄKNINGAR
__________________________________________

År 2008 var antalet emigranter: 132 285
År 2012: 106 025

skillnaden var 26260 vilket betyder att per år i snitt minskar det med 5 252.

År 2013 kan vi vänta oss att se 100 773 emigranter.
Det ger 276 emigranter på en dag.

Men genom naturen kan det alltid ändras: 106 220 emigrerade 2013.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Rumäniens befolkning är 19,8 miljoner. Befolkningen passerade 20 miljoner strecket 30 Juni 2012.

Den 30 Juni 2012 var befolkningen 20,000,051

Och 1 Juli 2012 (1 dag senare): 19,999,606

Vilket betyder att den 30 Juni 2012 passerade Rumäniens befolkning 20 miljoner strecket!

Den 1 Juli 2013 har Rumänien en befolkning på: 19,836,893.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Befolkningen före och efter folkräkningen.

Mellan folkräkningarna 2002 och 2011 minskade Rumäniens befolkning med 1,559,333 personer på 115 månader vilket är statistiskt säkerställt.

Det ger en minskning i snitt per månad på 13559! (decimal: 13559,41739130435)

En dags minskning (1 dygn) är 445 människor (decimal: 445,7890649195951)

En årlig minskning (12 månader) är 162,713 människor (decimal: 162713,0086956522).

Befolkning 2002-2011.

______________________________________

Folkräkningen 18 Mars 2002: 21,680,974

1 Januari 2003: 21,558,939

1 Januari 2004: 21,396,226

1 Januari 2005: 21,233,513

1 Januari 2006: 21,070,800

1 Januari 2007: 20,908,087

1 Januari 2008: 20,745,374

1 Januari 2009: 20,582,661

1 Januari 2010: 20,419,948

1 Januari 2011: 20,257,235

Folkräkningen 20 Oktober 2011: 20,121,641

1 Januari 2012: 20,094,522

*30 Juni 2012: 20,000,051

*1 Juli 2012: 19,999,606

1 Januari 2013: 19,931,809

1 Juli 2013: 19,836,893

1 Januari 2014: 19,769,096

1 Januari 2015!- 19,606,383 (cirka)

_______________________________________________

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Befolkning i EU Länder (2011)

År 2011 genomfördes folkräkningar i 22 av 27 EU:s medlemsländer.

Folkräknings resultat:
Portugal: 10,562,178 (2011)
Malta: 416,055 (2011)
Luxemburg: 512,353 (2011)
Cypern: 838,897 (2011)
Estland: 1,294,455 (2011)
Litauen: 3,043,429 (2011)
Lettland: 2,070,371 (2011)
Ungern: 9,937,628 (2011)
Kroatien: 4,284,889 (2011)
Storbritannien: 63,181,775 (2011)
Tyskland: 80,219,695 (2011)
Spanien: 46,815,916 (2011)
Italien: 59,433,744 (2011)
Polen: 38,501,000 (2011)
Tjeckien: 10,562,214 (2011)
Slovakien: 5,397,036 (2011)
Rumänien: 20,121,641 (2011)
Bulgarien: 7,364,570 (2011)
Frankrike: 65,821,885 (2011)
Sverige: 9,476,472 (2011)
Grekland: 10,787,690 (2011)
Irland: 4,581,269 (2011)

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Rumäniens befolkning var 20 121 641 under folkräkningen

Igår kl 10.00 kom slutresultaten.

Under 20 oktober 2011 var Rumäniens befolkning: 20 121 641 av vilka 10 333 064 var kvinnor.

I huvudstaden Bukarest bor 1 883 425 människor.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Folkräkningen 2011- Slutgiltiga Resultat

Census2011

stock-photo-closeup-of-chain-of-paper-people-and-houses-cut-on-white-background-101155876

rece1

recenzor

07_01_1af1b70103

Folkräkningen 20-31 Oktober 2011

Under folkräkningen reser 100 000 anställda så kallade uppräknare till varsitt distrikt och knackar dörr och samlar information om landets invånare i 11 dagar. Dessa uppräknare var belagda med tjänstemannaskydd och brott mot dem anses vara våld mot tjänsteman. Om personen inte var hemma så lämnade uppräknaren ett flygblad med kontaktuppgifter för att ordna ett möte. Om det inte gick att fixa ett besök eller att den tillfrågade helt enkelt inte ville träffa uppräknaren, hänvisades man till medborgarhuset i respektive stad eller kommun man bor i.

För att få fram stabil befolkning samlade man in information från formulären och administrativa källor som var databaser från 7 offentliga institutioner. Man delar in människorna i kategorier utefter riktlinjerna för att få fram den stabila befolkningen.

Formulären ger en bra grund för den stabila befolkningen. Men den är inte tillräcklig för ett verkligt resultat.
Människor som missades av folkräkningens personal men som bör ingå i den stabila befolkningen måste också inkluderas.

För att få fram ett verkligt slutresultat med komplett data om befolkningen använde man sig sedan av databaser från 7 offentliga institutioner för att lägga till de människorna som saknades i formulärens underlag som dvs. missades av folkräkningens personal men som bör ingå i den stabila befolkningen.

rec

Rumäniens befolkning den 20 Oktober 2011 var: 20,121,641 

Av vilka 19,735,912 var närvarande och resterande 385,729 tillfälligt frånvarande (som vistas utanför landet mindre än 12 månader).

Det slutgiltiga resultatet betyder att befolkningen statistiskt säkerställt minskat med 1,559,333 människor sedan folkräkningen 2002.

727,540 personer hade varit borta från landet mer än 12 månader och ingick ej i siffran för befolkning.

Av den totala befolkningen så lever 54.0% i städer medan resterande lever i kommuner (Landsbygd).

9,36 % av landets befolkning bodde i huvudstaden Bukarest som hade 1,883,425 invånare i sina 6 sektorer.

RIKTLINJER:

Vid folkräkningen kommer de att registrera flerbostadshus, byggnader (med annan destination) som har bostäder och byggnader som har kollektivt levnadsrum (internatskolor, vandrarhem för enskilda människor, barnhem, ALMS hus, hotell , sjukhus, sanatorier etc.) och bostäderna där i.

Vid folkräkningen kommer de inte registrera byggnader (med annan destination) som inte har några bostäder eller inga kollektiva levnadsrums enheter.

De kommer inte registrera kaserner, fängelser eller andra byggnader på bevakade områden eller lokaler som ägs av försvarsministeriet, inrikesministeriet, justitieministeriet och rumänska informationstjänsten.

De kommer även att avstå från att notera byggnader på rumänskt territorium som ägs av andra stater.

Som förvaltas av diplomatiska beskickningar och konsulat från respektive land eller  internationella organisations representationskontor då det i respektive lokalerna inte finns hemvister av rumänska medborgare.

Dessa personer som blivit registrerade – ingår i siffran för befolkning:

  • Rumänska medborgare, utländska medborgare eller personer utan medborgarskap som har sin hemvist i Rumänien och som vid tidpunkten för folkräkningen befann sig i landets territorium (personer närvarande) eller tillfälligt frånvarande personer som varit utomlands mindre än 12 månader.
  • Rumänska medborgare, utländska medborgare eller personer utan medborgarskap som varit i landet i minst 12 månader eller som är avsedda att stanna i landet under minst 12 månader (för att arbeta, söka ett jobb eller studera etc.) som hade sin bostad i Rumänien
  • Rumänska medborgare som varit utomlands på diplomatiska eller militära uppdrag eller arbetar för rumänska konsulat och filialer till rumänska företag utomlands.

Dessa personer som blivit registrerade – ingår ej i siffran för befolkning:

  • Rumänska medborgare, utländska medborgare eller personer utan medborgarskap som hade sitt säte i Rumänien men som varit utomlands i minst 12 månader eller avsedda att bo utomlands under minst 12 månader (för att arbeta, söka ett jobb eller studera etc.) (personer som varit borta en längre tid);
  • utländska medborgare och personer utan medborgarskap som varit i Rumänien mindre än 12 månader (tillfälligt närvarande personer).

Dessa grupper registrerades ej vid Folkräkning:

  • utländska medborgare som var i Rumänien på diplomatiska eller militära uppdrag eller som arbetar för utländska konsulat och filialer till utländska företag i Rumänien;
  • utländska medborgare som råkade vara i Rumänien vid tidpunkten för folkräkningen för olika ändamål (näringsliv, turism etc), som varit i landet mindre än 12 månader och inte har hemvist eller vistelseort i Rumänien.

Följande befolkningsgrupper bör täckas av folkräkningen, men de kunde inte registreras:

  • Rumänska medborgare, utländska medborgare eller personer utan medborgarskap som har sin hemvist i Rumänien men som vid tidpunkten för folkräkningen var utomlands med hela familjen och det fanns inga andra personer (i landet) att deklarera dras existens;
  • personer som uttryckligen eller underförstått vägrade att bli uppräknade genom att undvika kontakt av folkräkningens personal.

FORMULÄR:

Det fanns sammanlagt 7 formulär.

Hushåll, bostad-byggnad, person som lever utomlands, Person, personer som varit borta en längre tid, kollektivt levnadsrum och tillfälligt närvarande personer.

Formuläret “Persons” fylls i för varje enskild person som antingen är närvarande eller tillfälligt frånvarande i antingen hushåll eller i kollektivt levnadsrum. I formuläret fylls detaljerande information i om varje enskild person bland annat etnicitet, modersmål, religion, person ID nummer etc. Dock är frågan om person ID nummer ej obligatorisk.

Den ansvarige eller tillfrågade för ett hushåll fyller i formuläret “hushåll” och i formuläret anger man för och efter namn på personerna i hushållet och vilken relationsstatus de har till den ansvarige för hushållet.

Om någon av personerna varit borta mer än 12 månader fyller man ej i formuläret  “persons” för denna- istället fyller man i formuläret “personer som varit borta en längre tid” och personen räknas då ej som en del av befolkningen.

Om någon av personerna varit borta mindre än 12 månader fyller man både i formuläret persons där man uppger att personen lever utomlands och man fyller också i formuläret: “person som lever utomlands” (tillfälligt frånvarande) och personen räknas som en del av befolkningen

Om någon av personerna saknar medborgarskap och varit i landet mindre än 12 månader och är inte avsedd att stanna längre tid så fyller man ej i formuläret “persons” för denna- istället fyller man i formuläret “tillfälligt närvarande personer” och personen räknas då ej som en del av befolkningen

Formuläret Bostad-Byggnad fylls i för varje enskild bostad där man uppger antalet hushåll i bostaden (om det är fler) och hur många personer som vistas i bostaden och hur många dem som är närvarande, tillfälligt frånvarande, tillfälligt närvarande och de som varit borta en längre tid samt om de har utländskt medborgarskap.

Formuläret “Kollektivt levnadsrum” fylls i av uppräknaren som då besökt ett kollektivt levnadsrum såsom: internatskola, vandrarhem för enskilda människor, barnhem, ALMS hus, hotell , sjukhus och sanatorier. Då uppger man vilket slags kollektivt levnadsrum det är tex. barnhem och sedan antalet personer och hur många av dem som är närvarande, tillfälligt frånvarande och tillfälligt närvarande. För varje enskild person i det kollektiva levnadsrummet fyller man i formuläret persons.

__________________________________________

Etnisk fördelning bland befolkningen.

Vid folkräkningen kunde man registrera 18,884,831 personers etniciteter utav en total befolkning på 20,121,641. Merparten av dessa 18,884,831 hade varit i någon form av kontakt med formulären.

Anledningen att det saknas information om 1,236,810 personers etniciteter är att merparten av dessa personer ej funnits tillgängliga via folkräkningens formulär utan genom administrativa källor som var databaser från 7 offentliga institutioner.

Rumäner: 16,792,868

Ungrare: 1,227,623

Romer: 621,573

Ukrainare: 50,920

Tyskar: 36,042

Turkar: 27,698

Ryssar: 23,487

Tatarer: 20,282

Andra etniciteter: 84,338

Ouppklarade: 1,236,810

TOTALT: 20,121,641

RTEmagicC_recensamant_2011_ro.jpg

ÖVRIGT:

Under första ronden de första veckorna då 100 000 uppräknare var på de 100 000 distrikten vilket landet delades in i så fick man resultat siffra på inspelad befolkning: 19 599 506 (men många där skulle inte inkluderas eftersom folk som varit borta en längre period inkluderades). Därefter plockade man bort och man hamnade nere på 19 042 000 personer (19 042 936) och tillfälligt gjorde det som befolkningssiffra för Rumänien. Men 2,8 procent av hushållen lyckades inte granskas och man tog hjälp av databaser från 7 offentliga institutioner och man hamnade då strax över 20 miljoner (20,1).

Många undrar dock varför man fick så exakt på etniciteter och fullständiga och religion vid 1992 och 2002 men inte 2011. Anledningen är för att man gjorde på samma sätt räknade med formulär och samlade in fler med databaser men på dem man gissade etnicitet. Under 2011 man inte gjorde.

(För 1 Januari 2015 uppskattas befolkningen vara 19 606 000 och fortsättningen under 2015 ligga på 19,5 miljoner.)

Posted in Uncategorized | Leave a comment