Folkräkningen 1992

Recensamant_1992

Folkräkningen 1992 var den första sedan år 1977.

Rumäniens befolkning den 7 Januari 1992 var: 22,760,449.
Av vilka 2,064,474 bodde i huvudstaden.

((Man hade ett resultat på 22 800 000 personer men revideras pågrund av polacker i nordöstra delen som senare visade sig inte skulle inkluderas.))

Regeringen hade strax innan folkräkningen sent 1991 uppskattat att befolkningen skulle vara 22,749,000 av vilka 53,2 % bodde i städer och 46,8 % bodde på landsbygden.

Etnisk fördelning bland befolkningen (7 Jan 1992):

Rumäner: 20,352,980

Ungrare: 1,620,199

Romer: 409,723

Tyskar: 119,436

Ukrainare: 66,833

Ryssar: 38,688

Turkar: 29,533

Serber: 29,080

Tatarer: 24,649

Slovaker: 20,672

Bulgarer: 9,935

Judar: 9,107

Tjecker: 5,800

Polacker: 4,247

Kroater: 4,180

Greker: 3,897

Armenier: 2,023

Andra etniciteter: 8,420

Ouppklarade: 1,047

TOTALT: 22,760,449

_________________

Religions fördelning bland befolkningen (7 Jan 1992)

Orthodox: 19,762,135

Roman Catholic: 1,144,820

Reformed: 801,577

Greek Orthodox: 228,377

Pentecostal: 220,051

Baptist: 109,677

Adventist: 78,658

Unitarian: 76,333

Moslem: 55,988

Christian-Evangelical: 49,393

Evangelical C.A.: 39,552

Old-Rite Christian: 31,914

Old-Style Orthodox: 23,634

Synodal Presbyterian Evangelical: 21,160

Other: 66,152

No religion, atheist: 36,079

Not stated: 14,949

TOTAL: 22,760,449

___

Frågor på det här?

svar: Ja.

Varför fick man så exakt på etniciteter och fullständiga och religion vid 1992 och 2002 men inte 2011.

Svar: för att man gjorde på samma sätt räknade med formulär och samlade in fler med databaser men på dem man gissade etnicitet. Under 2011 man inte gjorde.

Advertisements
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Folkräkningen 2011: Delresultat baserade på formulär (ej slutgiltiga)

Ordföranden för National Statistics Institute (INS) Tudorel Andre meddelade delresultaten avseende befolkning den 31 Oktober, för folkräkningen organiserad under 2011, och de resultat som rör bostäder.

INS partiella analys av folkräkningen i oktober.

Artikel: http://www.mediasinfo.ro/recensamant-2011-rezultate-partiale-romania-are-19599506-locuitori/2011/11/04/#.UcTCdDuGErI

Info: http://www.insse.ro/cms/files%5Cstatistici%5Ccomunicate%5CRPL%5CInformare_1nov2011.pdf

http://www.recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2011/11/Informare_1nov2011.pdf

Registrerad befolkning i städer och byar:

http://www.mediasinfo.ro/wp-content/uploads/documente/rez_recensamant_part_2011.pdf

http://www.antena3.ro/pictures/documents/134-Situatia-locuintelor-si-persoanelor-recenzate-pana-la-sfarsitul-zilei-de-31-Octombrie-2011.pdf

_________________________________________________________________________

Över 100 000 uppräknare (folkräkningens personal) registrerade en befolkning på 19,599,506 människor och 8,387,153 bostäder i de 105 500 census distrikten.

I siffran 19,599,506 ingår befolkningskategorin för människor som varit borta under en längre tid (12 månader). Siffran är för allt som har blivit räknat och registrerat av folkräkningens personal de 11 dagarna 20-31 Oktober 2011. I slutgiltiga resultat går man igenom 7 databaser och lägger till många människor och befolkningskategorin personer som varit borta mer än 12 månader utesluts från stabila befolkningssiffran.

52,56 % av den registrerade befolkningen, 10,302,797 personer bor i städerna.

47,43 % av den registrerade befolkningen, 9,296,709 personer bor på landsbygden.

_________________________________________________________________________

8,3 % av registrerade befolkning bodde i huvudstaden Bukarest som hade 1,628,426 personer och 784,584 bostäder i sina 6 sektorer.

Befolkning i Bukarest per sektor:

Sektor 1: 190,260

Sektor 2: 287,129

Sektor 3: 344,828

Sektor 4: 256,664

Sektor 5: 233,086

Sektor 6: 316,459

Totalt: 1,628,426
_________________________________________________________________________________________________________________

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Statistik över antal barn i fosterfamiljer eller på institutioner

31 December 2000: http://www.copii.ro/Statistici/decembrie_2004.doc

87 753 barn i fosterfamiljer eller på institutioner

Barn i fosterfamiljer: 30 572

Barn på institutioner: 57 181

_____________________________

Januari 2002: http://www.copii.ro/Statistici/ianuarie_2002.xls

87 867 barn i fosterfamiljer eller på institutioner

Barn i fosterfamiljer: 37 942 (43,18 %)

Barn på institutioner: 49 925 (56,82 %)

_____________________________

Januari 2003: http://www.copii.ro/Statistici/ianuarie_2003.xls

86 379 barn i fosterfamiljer eller på institutioner

Barn i fosterfamiljer: 43 450 (50,30 %)

Barn på institutioner: 42 929 (49,70 %)

_____________________________

April 2004: http://www.copii.ro/Statistici/aprilie_2004.xls

84 445 barn i fosterfamiljer eller på institutioner

Barn i fosterfamiljer: 47 757 (56,55 %)

Barn på institutioner: 36 688 (43,45 %)

_____________________________

Januari 2005: http://www.copii.ro/Statistici/ianuarie_2005.xls

83 059 barn i fosterfamiljer eller på institutioner

Barn i fosterfamiljer: 50 238 (60,48 %)

Barn på institutioner: 32 821 (39,52 %)

_____________________________

Mars 2006: http://www.copii.ro/Statistici/martie_2006.xls

77 866 barn i fosterfamiljer eller på institutioner

Barn i fosterfamiljer: 49 350 (63,38 %)

Barn på institutioner: 28 516 (36,62 %)

_____________________________

Mars 2007: http://www.copii.ro/Statistici/martie_2007.xls

73 793 barn i fosterfamiljer eller på institutioner

Barn i fosterfamiljer: 47 194

Barn på institutioner: 26 599

_____________________________

Mars 2008: http://www.copii.ro/Statistici/martie_2008.xls

71 047 barn i fosterfamiljer eller på institutioner

Barn i fosterfamiljer: 46 068

Barn på institutioner: 24 979

_____________________________

Mars 2009:http://www.copii.ro/Statistici/sinteza_statistica_copii_31.03.2009_2009645558187.xls

68 858 barn i fosterfamiljer eller på institutioner

Barn i fosterfamiljer: 44 631

Barn på institutioner: 24 227

_____________________________

Mars 2010:http://www.copii.ro/Statistici/prezentare_sistem_martie_2010.xls

66 856 barn i fosterfamiljer eller på institutioner

Barn i fosterfamiljer: 43 268

Barn på institutioner: 23 588

_____________________________

Mars 2011:http://www.copii.ro/Statistici/Prezentare%20sistem%20martie%202011.xls

64 828 barn i fosterfamiljer eller på institutioner

Barn i fosterfamiljer: 41 560

Barn på institutioner: 23 268

_____________________________

Juni 2012:http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Statistica/Buletin%20statistic/2012/copii%20sem%20I%202012-site.pdf

64 551 barn i fosterfamiljer eller på institutioner

Barn i fosterfamiljer: 41 712

Barn på institutioner: 22 839

_____________________________

31 December 2012:http://www.copii.ro/Statistici/Prezentare%20sistem%20decembrie%202012.xls

61 656 barn i fosterfamiljer eller på institutioner

Barn i fosterfamiljer: 38 858

Barn på institutioner: 22 798

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Antalet Döda och levande födda åren 2007-2013

År 2007

Döda: 252097

Levande födda: 213625

________________

År 2008

Döda: 253177

Levande födda: 222749

________________

År 2009

Döda: 257083

Levande födda: 222925

________________

År 2010

Döda: 259747

Levande födda: 211922

________________

År 2011

Döda: 251370

Levande födda: 196373

________________

År 2012

Döda: 255458

Levande födda: 198770

________________

Källa:http://www.insse.ro/cms/rw/pages/comunicate/arhivapopulatie.ro.do

Posted in Uncategorized | Leave a comment