Rumäniens Befolkning: 19,5 miljoner (under 2015)

Folkräkningen 2011- Slutgiltiga Resultat

Advertisements

Folkräkningen 20-31 Oktober 2011

Under folkräkningen reser 100 000 anställda så kallade uppräknare till varsitt distrikt och knackar dörr och samlar information om landets invånare i 11 dagar. Dessa uppräknare var belagda med tjänstemannaskydd och brott mot dem anses vara våld mot tjänsteman. Om personen inte var hemma så lämnade uppräknaren ett flygblad med kontaktuppgifter för att ordna ett möte. Om det inte gick att fixa ett besök eller att den tillfrågade helt enkelt inte ville träffa uppräknaren, hänvisades man till medborgarhuset i respektive stad eller kommun man bor i.

För att få fram stabil befolkning samlade man in information från formulären och administrativa källor som var databaser från 7 offentliga institutioner. Man delar in människorna i kategorier utefter riktlinjerna för att få fram den stabila befolkningen.

Formulären ger en bra grund för den stabila befolkningen. Men den är inte tillräcklig för ett verkligt resultat.
Människor som missades av folkräkningens personal men som bör ingå i den stabila befolkningen måste också inkluderas.

För att få fram ett verkligt slutresultat med komplett data om befolkningen använde man sig sedan av databaser från 7 offentliga institutioner för att lägga till de människorna som saknades i formulärens underlag som dvs. missades av folkräkningens personal men som bör ingå i den stabila befolkningen.

Rumäniens befolkning den 20 Oktober 2011 var: 20,121,641 

Av vilka 19,735,912 var närvarande och resterande 385,729 tillfälligt frånvarande (som vistas utanför landet mindre än 12 månader).

Det slutgiltiga resultatet betyder att befolkningen statistiskt säkerställt minskat med 1,559,333 människor sedan folkräkningen 2002.

727,540 personer hade varit borta från landet mer än 12 månader och ingick ej i siffran för befolkning.

Av den totala befolkningen så lever 54.0% i städer medan resterande lever i kommuner (Landsbygd).

9,36 % av landets befolkning bodde i huvudstaden Bukarest som hade 1,883,425 invånare i sina 6 sektorer.

RIKTLINJER:

Vid folkräkningen kommer de att registrera flerbostadshus, byggnader (med annan destination) som har bostäder och byggnader som har kollektivt levnadsrum (internatskolor, vandrarhem för enskilda människor, barnhem, ALMS hus, hotell , sjukhus, sanatorier etc.) och bostäderna där i.

Vid folkräkningen kommer de inte registrera byggnader (med annan destination) som inte har några bostäder eller inga kollektiva levnadsrums enheter.

De kommer inte registrera kaserner, fängelser eller andra byggnader på bevakade områden eller lokaler som ägs av försvarsministeriet, inrikesministeriet, justitieministeriet och rumänska informationstjänsten.

De kommer även att avstå från att notera byggnader på rumänskt territorium som ägs av andra stater.

Som förvaltas av diplomatiska beskickningar och konsulat från respektive land eller  internationella organisations representationskontor då det i respektive lokalerna inte finns hemvister av rumänska medborgare.

Dessa personer som blivit registrerade – ingår i siffran för befolkning:

Dessa personer som blivit registrerade – ingår ej i siffran för befolkning:

Dessa grupper registrerades ej vid Folkräkning:

Följande befolkningsgrupper bör täckas av folkräkningen, men de kunde inte registreras:

FORMULÄR:

Det fanns sammanlagt 7 formulär.

Hushåll, bostad-byggnad, person som lever utomlands, Person, personer som varit borta en längre tid, kollektivt levnadsrum och tillfälligt närvarande personer.

Formuläret “Persons” fylls i för varje enskild person som antingen är närvarande eller tillfälligt frånvarande i antingen hushåll eller i kollektivt levnadsrum. I formuläret fylls detaljerande information i om varje enskild person bland annat etnicitet, modersmål, religion, person ID nummer etc. Dock är frågan om person ID nummer ej obligatorisk.

Den ansvarige eller tillfrågade för ett hushåll fyller i formuläret “hushåll” och i formuläret anger man för och efter namn på personerna i hushållet och vilken relationsstatus de har till den ansvarige för hushållet.

Om någon av personerna varit borta mer än 12 månader fyller man ej i formuläret  “persons” för denna- istället fyller man i formuläret “personer som varit borta en längre tid” och personen räknas då ej som en del av befolkningen.

Om någon av personerna varit borta mindre än 12 månader fyller man både i formuläret persons där man uppger att personen lever utomlands och man fyller också i formuläret: “person som lever utomlands” (tillfälligt frånvarande) och personen räknas som en del av befolkningen

Om någon av personerna saknar medborgarskap och varit i landet mindre än 12 månader och är inte avsedd att stanna längre tid så fyller man ej i formuläret “persons” för denna- istället fyller man i formuläret “tillfälligt närvarande personer” och personen räknas då ej som en del av befolkningen

Formuläret Bostad-Byggnad fylls i för varje enskild bostad där man uppger antalet hushåll i bostaden (om det är fler) och hur många personer som vistas i bostaden och hur många dem som är närvarande, tillfälligt frånvarande, tillfälligt närvarande och de som varit borta en längre tid samt om de har utländskt medborgarskap.

Formuläret “Kollektivt levnadsrum” fylls i av uppräknaren som då besökt ett kollektivt levnadsrum såsom: internatskola, vandrarhem för enskilda människor, barnhem, ALMS hus, hotell , sjukhus och sanatorier. Då uppger man vilket slags kollektivt levnadsrum det är tex. barnhem och sedan antalet personer och hur många av dem som är närvarande, tillfälligt frånvarande och tillfälligt närvarande. För varje enskild person i det kollektiva levnadsrummet fyller man i formuläret persons.

__________________________________________

Etnisk fördelning bland befolkningen.

Vid folkräkningen kunde man registrera 18,884,831 personers etniciteter utav en total befolkning på 20,121,641. Merparten av dessa 18,884,831 hade varit i någon form av kontakt med formulären.

Anledningen att det saknas information om 1,236,810 personers etniciteter är att merparten av dessa personer ej funnits tillgängliga via folkräkningens formulär utan genom administrativa källor som var databaser från 7 offentliga institutioner.

Rumäner: 16,792,868

Ungrare: 1,227,623

Romer: 621,573

Ukrainare: 50,920

Tyskar: 36,042

Turkar: 27,698

Ryssar: 23,487

Tatarer: 20,282

Andra etniciteter: 84,338

Ouppklarade: 1,236,810

TOTALT: 20,121,641

ÖVRIGT:

Under första ronden de första veckorna då 100 000 uppräknare var på de 100 000 distrikten vilket landet delades in i så fick man resultat siffra på inspelad befolkning: 19 599 506 (men många där skulle inte inkluderas eftersom folk som varit borta en längre period inkluderades). Därefter plockade man bort och man hamnade nere på 19 042 000 personer (19 042 936) och tillfälligt gjorde det som befolkningssiffra för Rumänien. Men 2,8 procent av hushållen lyckades inte granskas och man tog hjälp av databaser från 7 offentliga institutioner och man hamnade då strax över 20 miljoner (20,1).

Många undrar dock varför man fick så exakt på etniciteter och fullständiga och religion vid 1992 och 2002 men inte 2011. Anledningen är för att man gjorde på samma sätt räknade med formulär och samlade in fler med databaser men på dem man gissade etnicitet. Under 2011 man inte gjorde.

(För 1 Januari 2015 uppskattas befolkningen vara 19 606 000 och fortsättningen under 2015 ligga på 19,5 miljoner.)

Advertisements

Advertisements