Rumäniens Befolkning: 19,5 miljoner (under 2015)

Statistik över antal barn i fosterfamiljer eller på institutioner

Advertisements

31 December 2000: http://www.copii.ro/Statistici/decembrie_2004.doc

87 753 barn i fosterfamiljer eller på institutioner

Barn i fosterfamiljer: 30 572

Barn på institutioner: 57 181

_____________________________

Januari 2002: http://www.copii.ro/Statistici/ianuarie_2002.xls

87 867 barn i fosterfamiljer eller på institutioner

Barn i fosterfamiljer: 37 942 (43,18 %)

Barn på institutioner: 49 925 (56,82 %)

_____________________________

Januari 2003: http://www.copii.ro/Statistici/ianuarie_2003.xls

86 379 barn i fosterfamiljer eller på institutioner

Barn i fosterfamiljer: 43 450 (50,30 %)

Barn på institutioner: 42 929 (49,70 %)

_____________________________

April 2004: http://www.copii.ro/Statistici/aprilie_2004.xls

84 445 barn i fosterfamiljer eller på institutioner

Barn i fosterfamiljer: 47 757 (56,55 %)

Barn på institutioner: 36 688 (43,45 %)

_____________________________

Januari 2005: http://www.copii.ro/Statistici/ianuarie_2005.xls

83 059 barn i fosterfamiljer eller på institutioner

Barn i fosterfamiljer: 50 238 (60,48 %)

Barn på institutioner: 32 821 (39,52 %)

_____________________________

Mars 2006: http://www.copii.ro/Statistici/martie_2006.xls

77 866 barn i fosterfamiljer eller på institutioner

Barn i fosterfamiljer: 49 350 (63,38 %)

Barn på institutioner: 28 516 (36,62 %)

_____________________________

Mars 2007: http://www.copii.ro/Statistici/martie_2007.xls

73 793 barn i fosterfamiljer eller på institutioner

Barn i fosterfamiljer: 47 194

Barn på institutioner: 26 599

_____________________________

Mars 2008: http://www.copii.ro/Statistici/martie_2008.xls

71 047 barn i fosterfamiljer eller på institutioner

Barn i fosterfamiljer: 46 068

Barn på institutioner: 24 979

_____________________________

Mars 2009:http://www.copii.ro/Statistici/sinteza_statistica_copii_31.03.2009_2009645558187.xls

68 858 barn i fosterfamiljer eller på institutioner

Barn i fosterfamiljer: 44 631

Barn på institutioner: 24 227

_____________________________

Mars 2010:http://www.copii.ro/Statistici/prezentare_sistem_martie_2010.xls

66 856 barn i fosterfamiljer eller på institutioner

Barn i fosterfamiljer: 43 268

Barn på institutioner: 23 588

_____________________________

Mars 2011:http://www.copii.ro/Statistici/Prezentare%20sistem%20martie%202011.xls

64 828 barn i fosterfamiljer eller på institutioner

Barn i fosterfamiljer: 41 560

Barn på institutioner: 23 268

_____________________________

Juni 2012:http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Statistica/Buletin%20statistic/2012/copii%20sem%20I%202012-site.pdf

64 551 barn i fosterfamiljer eller på institutioner

Barn i fosterfamiljer: 41 712

Barn på institutioner: 22 839

_____________________________

31 December 2012:http://www.copii.ro/Statistici/Prezentare%20sistem%20decembrie%202012.xls

61 656 barn i fosterfamiljer eller på institutioner

Barn i fosterfamiljer: 38 858

Barn på institutioner: 22 798

Advertisements

Advertisements